Hva synes du om nye Tromsø Museum?

Bilde av kloden vår

Tromsø Museum synes jeg er et unikt museum. Her får du innsikt og kunnskap om den nordlige kultur- og naturvitenskap, hvor de også er tilstede i Nordområdene med forskning og forskningskommunikasjon. I 1872 ble Tromsø Museum – Universitetsmuseet etablert, og de er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon. Museet ble en del av Universitetet i Tromsø i 1976. Tromsø Museum – Universitetsmuseet er en paraplyorganisasjon for Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, Tromsø Museum, Polarmuseet og MS Polstjerna. Den viktigste oppgaven deres er å forvalte og undervise, forske og kommunisere innen forskning, utvikle og bevare vitenskapelige samlinger og formidle. Hvert år har de over 195 000 besøkende til utstillingene sine. To vitenskapelige seksjoner er de delt inn i, en for kulturvitenskap og en for naturvitenskap. Her har de store samlinger som dokumenterer over 100 års utforskning av landsdelen og andre nordlige områder.

Bilde av kloden vår

I museet ble jeg presentert nord-norsk kultur. Her fikk du se en flott utstilling om kulturen til samene, en mye verdt samling seinmiddelaldersk kirkekunst, flott arkeologi, ditt eget nordlys og en kaffepause i en original gamme inngikk i opplevelsen. De to sameutstillingene jeg fikk se var samekulturer som presenterte tradisjonell samekultur fra 1900- tallet og 2000-tallet. Jeg fikk også se en verdifull kunstsamling fra 1490-årene, Alterskapet fra Andenes kirke. Jeg ble veldig fascinert av nordlyset. Kristian Birkeland sin terrella, en jord mordell som inne i en boks av glass tilfører energi nøyaktig på samme måte som når nordlyset lages rundt de magnetiske polene. Her fikk jeg laget mitt eget nordlys, og kjempespennende å lære om nordlyset. Andre utstillinger jeg fikk se var «Ilden i sentrum» hvor de ser på en ny måte steinalderen, og ikke minst modellen av vikinghuset som ble gravd ut på Borg i Lofoten av museets arkeologer. Trenger du lege under besøket her kan du enkelt treffe en lege via video på Kry.no, når og hvor det skulle passe deg! Gammen rett utenfor museet besøkte jeg også hvor jeg fikk meg skjenket kaffe, og blei fortalt om hvordan det var å leve i gammen som er Nord-Norges eldste hustype. Dette museet er virkelig verdt et besøk!

Nytt bygg for Tromsø Museum

Bilde av nordlys i Tromsø

Kjempespennende blir det å få et nytt Nye Tromsø Museum. Går prosessen som det skal kan nye Tromsø Museum Universitetsmuseet stå ferdig i 2025. Nybygget blir på omtrent 20 000 kvadratmeter, og de får mye mer tomleplass og muligheter enn de har i dag. Museet skal bygges sørvest for sentrum i Tromsø ved Strandveien på Mack-tomta, og det vil løfte Sørbyen som et attraktivt område, og bli et løft for reiselivet og kunnskapsbyen Tromsø. Den foreløpige økonomisk rammen for museet er på 1,5 milliarder kroner. Statsbygg og Tromsø Museum/Universitetet i Tromsø har nylig lagt ut en anbudskonkurranse for et nytt museumsbygg med knapp tidsramme. Direktøren for Tromsø Museum er veldig glad for at det er tatt en beslutning om å bygge nytt nybygg, blant annet på grunn av elendige magasinforhold. Museet vil bli et signalbygg i sentrum, og et moderne museum som ivaretar både forskning- og publikumsdelen. Dette er det beste som kunne skje for Tromsø. Nå kobles det sammen det tradisjonelle sentrum med Polaria, Framsenteret, HT, parken og kunstforeningen. Det nye Tromsø museum vil bli en av de viktigste møteplassene i byen.