Arkitektur

I denne artikkelen skal vi snakke om arkitektur. Det første vi skal gjøre er å definere hva arkitektur faktisk er. Etter det skal vi snakke om hvorfor det er så viktig for samfunnet. Til slutt skal vi snakke om hvilke stiler som finnes i dag. Hva er arkitektur I bunn og grunn, er arkitektur kunsten […]

Les Mer »

Fra romersk til moderne arkitektur

Det er ikke alle som tenker over det, men til daglig omgis vi av ulik arkitektur hele tiden. Man regner gjerne Vitruvius de Architectura som grunnleggeren av fagfeltet arkitektur helt tilbake til før Kristi. Da var både byplanlegging og utforming av festninger viktig, da Romerriket vokste og ble et imperium. Det var spesielt noen ting […]

Les Mer »

Arkitektur og naturen

Er menneskeskapt arkitektur et inngrep i naturen? Svaret ligger i ordet “menneskeskapt”, for det er jo nettopp det som er definisjonen av et inngrep. Under arkitekturens spede begynnelse, var ikke inngrepene særlig store, og man brukte som regel materialer som lå løst rundt i terrenget. Etter hvert som mennesket fikk mer og mer avanserte verktøy, […]

Les Mer »

Arkitekfirmaer som driver utiklingen videre

De beste arkitekter av denne generasjonen fortsetter å utvikle ulike arkitektoniske uttrykk. Med nye materialer og ny teknologi, har de muligheten til å designe strukturer som tidligere ikke var fysisk mulig å holde oppe. I Dubai ble blant annet nylig verdens første 3D-printede kontorbygning oppført. Dagens arkitekter følger også sosiale og miljømessige trender, som har […]

Les Mer »

Hva synes du om nye Tromsø Museum?

Bilde av kloden vår

Tromsø Museum synes jeg er et unikt museum. Her får du innsikt og kunnskap om den nordlige kultur- og naturvitenskap, hvor de også er tilstede i Nordområdene med forskning og forskningskommunikasjon. I 1872 ble Tromsø Museum – Universitetsmuseet etablert, og de er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon. Museet ble en del av Universitetet i Tromsø i […]

Les Mer »

interior-lite