Fra romersk til moderne arkitektur

Det er ikke alle som tenker over det, men til daglig omgis vi av ulik arkitektur hele tiden. Man regner gjerne Vitruvius de Architectura som grunnleggeren av fagfeltet arkitektur helt tilbake til før Kristi.

Da var både byplanlegging og utforming av festninger viktig, da Romerriket vokste og ble et imperium. Det var spesielt noen ting som var viktig for arkitektur den gang, nemlig holdbarhet, nytteverdi og estetikk. Det kan høres ganske likt ut som i dag, men forholdet til holdbarhet og estetikk var nok mye mer framtredende den gang.

Det er naturlig å tenke på kjente bygg fra den tiden og faktisk kunne bekrefte at de tok rett. Byggverk som Sfinksen, Muren, Biblioteket i Kairo også videre, er bare noen få eksempler på at grunnprinsippene holdt mål.

I dag er nok arkitektur også avhengig av flere andre forhold. Ting som bærekraft, material-forvaltning, totalløsning er alle ting som ofte en arkitekt må ta grunnlag for. Dessuten skal ett byggverk ofte tilpasses omgivelsene og miljøet rundt. Skal man leve for miljøet, er Tibber.com/no/ første steg i å redusere strømforbruket.

Romerne

Romerne hersket i mange hundre år, og det var ikke uten grunn. De hadde kunnskap om hvordan man bygget motstandsdyktige festninger og dessuten visste de hvordan man lagde og brukte våpen. Dette var viktig i krigføringen, plyndringen og dessuten til å beholde makten over folket.

Romerne bygde fantastiske byggverk, og var de første som lagde buer. Derfor reiste de for eksempel Titus-buen.

Dessuten likte de overdådighet og storslåtthet. De viste de blant annet med de enorme amfiteatrene som Colosseum i Roma.

De romerske arkitektene bygget også hvelvinger. Dette viser seg i mange kirker og templer. De kunne lage kupler fordi de kjente til betong.

Mange palasser, termer og infrastruktur ble først laget av romerne. Akvedukter er noe som var viktig for å drive byene, statene og imperiene.

Som byplanleggere var de fantastiske eksperter, der de bygget byene rundt torg og hovedgater som stod 90 grader på hverandre.

Moderne arkitektur

Moderne arkitektur finner vi igjen overalt, da det stadig bygges mer og mer. Noe av forskjellen fra tidligere arkitektur er at byggverkene ikke er bestandige. Bygninger bygges for å kunne settes opp svært hurtig og deretter vare maksimalt 50 år.

Det betyr at man skaper verdier samtidig som de holder mennesker i arbeid. Dette er svært viktig i en verden som blir stadig mer kompleks. Arkitektur av i dag må ta med elementer som passer inn med effektivitet og logistikk. Bærekraftige løsninger (ikke nødvendigvis at bygningene holder lenge), er stadig mer og mer viktig. Eksempler på dette er gjenbruk av materialer og lavenergibygg.

Vi kan i at samspillet mellom mennesker og omgivelsene er det som former arkitekturen i dag.