Arkitekturens betydning

I denne artikkelen skal vi snakke om arkitektur, og det absolutt første vi skal begynne med er å gi en klarere definisjon på hva arkitektur egentlig er for noe. Etter dette skal vi snakke om forskjellige stiler som vi kan finne i arkitekturen. Til slutt skal vi altså ta for oss hva arkitekturen betyr for oss mennesker, og hva den har betydd opp gjennom tidene.

Hva er arkitektur?

Arkitektur er en sammensetning av både vitenskap og kunst. Noen har sagt at det på mange måter kan sammenlignes med musikk, men det er likevel ikke all arkitektur som fungerer slik. Noen ganger trenger man bare å skape et stabilt bygg som passer til formålet sitt, uten at det nødvendigvis er for kunstnerisk. Arkitekter trenger altså å gå på skole for å lære seg dette, og det er mange forskjellige fag som er inkludert i dette studiet. Blant annet trenger man forståelse for matte, fysikk og kunst.

Så arkitektur er altså evnen til å konstruere og designe et bygg som skal oppfylle nøye utvalgte kriterier. Oftest så kan det være nok at det kan være muligheter for at noen skal bo i huset. Andre ganger så må det gjenspeile noe åndelig, eller kanskje noe kulturelt. Det er vanskelig å vite hva som er god arkitektur, men oftest så skal det minst oppfylle kravet om å være beboelig.

Det er også en fordel dersom det er plass til flere mennesker å bo der som for eksempel slik at du og din bedre halvdel kan bo der. Apropos dette så kan du skaffe valentinsdag gave (til han & henne i denne lenken.

Egentlig så kan derimot alle byggene vi setter opp bli kalt for arkitektur, men oftest så finnes det mange mennesker som skiller litt ekstra mellom vanlige bygg og litt mer spesielle bygninger.

Stiler

Det finnes mange forskjellige stiler av arkitektur, men for det meste så blir stilene ganske ofte markert av tidsperioden som de blir konstruert i. Antikken, barokken, og den moderne stilen.

I den moderne stilen av arkitektur så er det oftest også deler av minimalismen som er inkludert, og det er satt mye vekt på store åpne rom og vinduer.

Betydningen

Betydningen av arkitektur er altså på mange måter å vise frem til hva menneskene gikk gjennom i den perioden byggene blir bygd. På mange måter så er hvert eneste hus et slags minne for denne tiden. Derfor har arkitektur en stor betydning for oss mennesker.

Det er nesten som en dagbok i det lange løp som er bygd opp for å vare. Det er derfor en synd å rive gamle, vakre bygg; fordi de tilføyer en stor del av forståelsen vår av historien som har skjedd i området.