Arkitektur og miljø

 

Det er viktig å tenke på nærområdene når man skal bygge nytt. Respekt for natur og miljø er veldig viktig å slike sammenhenger. Man bør alltid vise hensyn overfor både mennesker, dyr og naturen, derfor er det viktig med god planlegging og å alltid undersøke regelverk og nærområdene nøye f
ør man starter prosessen.

Med nøye undersøking menes det at man bør forsikre seg om hva som er tillatt av bygging i de visse områdene, samtidig som man bør sjekke om det er snakk om naturområder hvor det for eksempel finnes fredede skapninger eller naturområder. Det finnes mange eksempler på demonstrasjoner mot utbygging arrangert av ulike miljøorganisasjoner.

Det er viktig å ta vare på miljøet, derfor bør man alltid tenke på at byggingen bør være mest mulig naturvennlig. Både materialer, redskaper og transport bør være nøye gjennomtenkt for å kunne skåne miljøet mest mulig. Dersom man skal reise et byggverk i naturen bør man tenke på at bygningen bør blende inn i naturen og ikke stikke seg for mye ut.

I fjellheimen er det for eksempel mest vanlig med hytter lagd av tømmer eller tradisjonelle norske hus lagd av tre. Bygningene bør være i tråd med resten av bebyggelsen i nærområdet, slik at man viser respekt tradisjoner og skikk. Noen steder vil det ikke være en skreven regel, men de uskrevne reglene er minst like viktige i slike
 tilfeller.

Bygging krever derfor mye planlegging, og som regel ønsker kommunene at alt skal planlegges i tråd med hvordan byen ønsker å fremstå for utenforstående mennesker. Noen arkitekter kan også jobbe som planleggere av hele byer eller områder.

Det finnes også landskapsarkitekter som står for planlegging og utforming av for eksempel parker eller andre typer uteområder, som For eksempel Aker Brygge. Slike område
r er spesielt viktige for en bys uttrykk, da de flest er offentlige områder, hvor det da ofte oppholder seg mye mennesker, og som blir hyppig besøkt av turister.

Tilrettelegging er også en viktig del av planlegging av uteområder. Områder som beskrevet ovenfor bør være tilrettelagt for å kunne ta imot mange mennesker samtidig, samtidig som det alltid bør tilrettelegges for folk med spesielle behov, som for eksempel sitter i rullestol eller er dårlig til bens. God planlegging kan derfor ses som nøkkelen til god arkitektur.