Alt du må vite om arkitektur!

Veldig mange mennesker er interesserte i og opptatt av arkitektur uten at de selv er arkitekter. Arkitektur er både morsomt og seriøst, da det kreves mye planlegging samtidig som det i de fleste tilfeller er en fryd å se det ferdige resultatet av et byggverk. Arkitektur omhandler altså alt som har med prosessen av et byggverk å gjøre.

Det vil si fra første blyantstrek på papiret blir laget, til man 20 år senere kan komme tilbake til bygningen for å ta en titt, og se til at alt er som det skal. Bygninger, som alt annet, vil forandre seg med årenes løp. Dersom man ikke
tar vare på bygninger og vedlikeholder dem jevnlig, vil de forfalle, og ikke lenger se like attraktive ut, som de en gang gjorde.

Det er ikke bare lurt å vedlikeholde bygninger, men det er også viktig i forhold til kulturarv, og gi et uttrykk av velstand og historie. Arkitekturen har endret seg mye alt ettersom man har funnet nye materialer man kan bruke og nye måter å bygge på takket være ny teknologi. På grunn av dette, er det spesielt viktig å ta ordentlig vare på det som en gang var, altså bygninger med en gammel type arkitektur.

Man kan tydelig se de Ulike stilene og epokene innenfor arkitektur. Det er spesielt viktig å bevare den type arkitektur som er typisk for den norske historien, som for eksempel trehusene man finner på bryggen i Bergen, eller stavkirker man finner rundt omkring i landet. Spesielle og minneverdige byggverk er viktig å ta vare på, samtidig som man også bør tenker over omgivelsene og miljøet i nærområdet.

Når man skal byg
ge nytt bør man altså ta hensyn til omgivelsene slik at nybygget passer inn i naturen eller bebyggelsen rundt. Man bør tenke at det nye bygget skal være i samsvar med byggeskikken ellers i området, fordi dette gir et bedre uttrykk sett utenfra. Det handler også om respekt for andre mennesker som bor i området fra før, som gjerne ønsker å bevare ting slik de er.

Mange steder legger myndighetene restriksjoner for hva som kan bli godkjent. Noen steder kan man for eksempel ikke bygge et funkishus midt i et gammel og ærverdig boligområde. Andre steder vil man finne hus som alle er malt hvite.

Noen byområder har særtrekk man helt ønsker å bevare som en del av en kulturarv det er viktig å ta vare på, ikke bare for å huske det som en gang var som et samfunn, men også fordi mange føler en personlig tilknytning til spesifikke bygninger, parker eller områder. Selv om skjønnheten av ulike bygg kan diskuteres, vil alle bygg, uavhengig av stil og arkitekturepoke, ha symbolsk verdi, fordi de representerer kultur og arv.