Betydningen av god arkitektur

Arkitektur er for mange en form for kunst. Gjennom spesielle byggverk får arkitekter utløp for sine kreative sider, og det kan oppleves som en måte å uttrykke seg på. Noen arkitekter legger mer vekt på utseende enn funksjonalitet, men de fleste vil si at begge deler er like viktige.

Arkitektur skal altså ikke bar
e være morsomt og spennende, men den funksjonelle siden skal være minst like viktig. Man bør alltid tenke over bruksområde og funksjonalitet når man tegner og planlegger et nytt bygg.

Det har blitt viktigere mer årenes løp å tenke på arealeffektivitet når man bygger nytt. Dette er særlig et hett tema i store byene, hvor det kun blir trangere og trangere om plassen. Det er spesielt etter at man begynte å Bygge høye skyskrapere at dette kom på dagsplanen.

Mange vil si at dette ikke er god arkitektur, fordi slike bygninger for mange oppleves som veldig industrielle og ikke særlig pene, men de har et særtrekk ved seg som på mange måter symboliserer den moderne verden og teknologisk utvikling, som man også bør lære å sette pris på.